เทรนเนอร์ ( Trainer ) สำคัญต่อการ ออกกำลังกาย จริงหรือไม่

Share : facebook_share google_share
line_share
twitter_share messenger_share

เทรนเนอร์ ( Trainer ) สำคัญต่อการ ออกกำลังกาย จริงหรือไม่

เทรนเนอร์ ( Trainer ) สำคัญต่อการ ออกกำลังกาย จริงหรือไม่เพื่อน ๆ เคยไปที่ ยิม หรือ ฟิตเนส ( Fitness ) แล้วเห็นเครื่องเล่น ออกกำลังกาย มากมาย แต่ไม่รู้ว่าควรจะเล่นอะไร เล่นอะไรก่อน บ้างไหมล่ะคะ หากเรามี เทรนเนอร์ ( Trainer ) คอยแนะนำ มันจะดีกว่า จริง หรือ ไม่ วันนี้เรามีคำตอบค่ะ

 

 

เทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer คืออะไร ?

เทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer คือ ผู้ที่มีความรู้ด้าน ฟิตเนส ( Fitness ) ที่จะต้องสามารถพัฒนา และ นำวิธีการ ออกกำลังกาย ที่แตกต่างกันไป เฉพาะแต่ละบุคคล ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อความเป็นผู้นำในการ ออกกำลังกาย ของกลุ่มผู้คน ที่มีสุขภาพดี หรือ กลุ่มคนทั่วไป ที่ไม่มีข้อจำกัด ทางการแพทย์ โดยการประยุกต์ ใช้ความรู้ทาง exercise science ไปสอนบุคคลคน ด้วยเทคนิค การสอน ที่หลากหลาย อย่างปลอดภัย และ เกิดประสิทธิภาพ หรือ safe and effective ทำให้เกิดผลลัพธ์ ที่ดีที่สุดต่อบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา รักษา หรือ ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ต่อสุขภาพให้กับ แต่ละบุคคล ที่ว่าจ้าง รวมทั้งมีความสามารถเพียงพอ ที่จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการ ออกกำลังกาย และ กระตุ้นจูงใจให้บุคคล ดูแลรักษา และ เป็นผู้นำด้านสุขภาพ และ การออกกำลังกาย

 

 

ทำไมต้องมี เทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer ?

ในการเข้า ฟิตเนส ( Fitness ) ออกกำลังกาย ควรอย่างยิ่งที่ต้องมี เทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer เพราะเป็นที่รู้กัน ทั่วไปว่ากว่า 70 % ของทั้งหมดที่เริ่มเล่น ฟิตเนส ( Fitness )

 ใหม่ จะไม่ประสบความสำเร็จในการ ออกกำลังกาย ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เหตุผล คือ การไม่เห็นผลจากการ ออกกำลังกาย เรื่องเวลา และ การออกกำลังกายที่ ไม่เหมาะสมกับตัวบุคคล ดังนั้นเทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer จะเป็นผู้ที่สร้างแรงจูงใจ ให้คำแนะนำ วางแผน และ จัดโปรแกรม การออกกำลังกาย ให้เหมาะสมกับ สมรรถภาพแต่ละบุคคล

 

 

เทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ?

1. จัดโปรแกรมการเล่น ให้เหมาะสมกับร่างกายลูกค้า ทำการทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย หากคุณไม่เคย ออกกำลังกาย มาก่อนเลย เทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer ต้องแนะนำโปรแกรม ที่เหมาะสมสำหรับคุณได้

2. จัดโปรแกรมอาหาร และ โภชนาการ

3. ดูแลความปลอดภัย ในการฝึก แนะนำท่าเล่น การออกแรง การหายใจ

4. สอนการใช้เครื่อง และ อุปกรณ์ที่ถูกต้อง

5. ติดตามผลการฝึก เป็นระยะ จนกว่าจะจบคอร์ส หรือ สัญญาการจ้าง

 

 

วิธีการเลือก เทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer

ควรเลือกฝึกกับ เทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer ที่คุณคุยแล้วรู้สึกสบายใจ เข้ากับนิสัยของคุณได้ดี แล้วค่อยพิจารณาคุณสมบัติ ด้านอื่น ๆ ต่อไป เมื่อคุณฝึกไปแล้ว ไม่สะดวกฝึกต่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม สามารถขอเปลี่ยน เทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer ได้ค่ะ

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อออกกำลังกายกับ เทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer

1. เทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer จะออกแบบการออกกำลังกาย ให้เหมาะสม และ ตรงกับความต้องการ ตามเป้าหมายของผู้ที่ ออกกำลังกาย แต่ละบุคคล เช่น โปรแกรมออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ กระชับเฉพาะส่วน ลดน้ำหนัก ฝึกระบบไหลเวียนหัวใจ และ หลอดเลือด เพิ่มความแข็งแรง ความทนทาน และความยืดหยุ่น ของกล้ามเนื้อ เพิ่มสมรรถภาพ การออกกำลังกาย และ การเล่นกีฬาได้ดีขึ้น การป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ การบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพทางกาย เป็นต้น

 

2. เทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer จะเป็นผู้ดูแล แนะนำเทคนิคต่าง ๆ วิธีการที่เหมาะสมใน การออกกำลังกายในแต่ละท่า แต่ละ Station เพื่อให้ผู้ ออกกำลังกาย ได้รับการฝึกอย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย

 

3. เทรนเนอร์ ( Trainer ) หรือ Personal Trainer จะดูแลการใช้พลังงาน ที่เหมาะสมของโปรแกรม การออกกำลังกาย ในแต่ละบุคคล เพราะการใช้พลังงาน ที่ไม่ถูกต้องระหว่าง การออกกำลังกาย อาจทำให้เกิดการบาด เจ็บ เกิดอันตรายร้ายแรง ต่อผู้ที่ได้รับการฝึก เช่น การแนะนำลำดับการ ใช้พลังงานของกล้ามเนื้อ ในการเล่น Weight เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

อาหาร ไขมันดี ของคน ออกกำลังกาย ทานได้ไม่รู้สึกผิด

ออกกำลังกาย เวลาไหน ถึงจะได้ประโยชน์ และ ดีที่สุด

 บทความที่น่าสนใจ

มี เทรนเนอร์ แนะนำ การ ออกกำลังกาย ดีกว่ายังไง
วิ่งแล้วคันใครเคยเป็นบ้าง